Yataklı Tedavi Kliniklerimiz
30 Ocak 2018

* Yenidoğan Servisi, Yenidoğan Yoğun Bakım 2. Basamak, Yenidoğan Yoğun Bakım 3. Basamak

* Çocuk Cerrahi Servisi 1 - 2

* Yoğun Bakım Servisi 1 - 2 - 3

* Çocuk Hastalıkları Servisi 1 - 2 - 3 - 4

* Pediatrik Palyatif Bakım Servisi