Ünitelerimiz
10 Eylül 2021

Ameliyathane

Röntgen - USG -MR

Laboratuvar

Sterilizasyon Ünitesi

Sağlık Kurulu

Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı 

Hastane Okulu

Hematoloji Hastaları Ayakta Tedavi Ünitesi

Tympanometry

Odyometri

Ürodinami - Motilite Laboratuvarı

Kan Transfüzyon Merkezi

Diyetisyen

Psikolog

Çocuk Gelişimi Ünitesi

Sosyal Hizmet Birimi

Hasta İletişim Birimi

Yenidoğan İşitme Tarama

Aşı ve Gelişimsel Takip Birimi

TPN (Total Parenteral Nütrisyon)

Engelli Çocuk Polikliniği

Evde Sağlık Birimi

Organ Bağış Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Akılcı İlaç Polikliniği

Yeni Doğan Gelişim Ünitesi

SFT - Prick (Alerji) Testi Birimi